Unieke oude doos gevonden in Jeruzalem

De Givati parkeerplaats in Jeruzalem staat normaal gesproken vol met auto’s. De laatste jaren is het vooral een plek waar veel archeologen hun werkzaamheden verrichten. De archeologen hebben bij de opgravingen, net buiten de muren van de Oude Stad een oude doos gevonden.

De doos stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de zesde eeuw. De doos, 1.400 jaar oud, gemaakt van bot en is 2 bij 1,5 cm groot. De deksel is versierd met een kruis. In de doos zijn twee portretten gevonden die zijn gemaakt van verf en bladgoud. De archeologen zeggen dat de doos en de gevonden portretten waarschijnlijk van een christelijke gelovige waren. De portretten zijn volgens de archeologen Heiligen. Archeologen spreken bij zo een vondst over een artefact. Een artefact is een door mensen gemaakt voorwerp.

 

        De gevonden doos                              De plek van de opgraving, Givati parkeerplaats

Bron: Isranet