Hamas-leiders in Gaza vieren 24ste verjaardag

Tienduizenden Hamas aanhangers zijn vandaag de straat opgegaan, getooid met de groene Hamas vlag of tuterend in hun auto door de straten van Gaza rijdend. Het is dan ook een speciale dag, de 24ste verjaardag van de Hamas beweging. De oprichting van Hamas wordt jaarlijks gevierd. Dit jaar is er voor de gelegenheid in Gaza stad een podium gebouwd in de vorm van een schip. De keus is gevallen op een schip omdat dit verwijst naar de droom van Hamas om geheel Israel te veroveren, van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee.

 Sinds juni 2007 heeft Hamas de macht in de Gazastrook. Hamas vocht een militie oorlog tegen Fatah en won deze. De macht van Fatah is sindsdien beperkt tot de Westelijke Jordaanoever, met als hoofdstad Ramallah.  Hamas en Fatah hebben sinds 2007 meerdere malen aangegeven dat zij met elkaar in gesprek zouden gaan. Deze gesprekken zouden moeten leiden tot een eenheidsregering. Beide partijen zijn er echter nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken. Voor onderhandelingen met Israel, gebaseerd op het principe van twee staten, is dit een groot probleem.   

                               

                                              Hamas aanhangers

Hamas heeft meermalen geweigerd om te voldoen aan de door het Kwartet gestelde voorwaarden. Het kwartet eist van Hamas dat zij het bestaan van Israel erkent, formeel af te zien van terrorisme, geweld en de getekende akkoorden tussen Israel en de PA te eerbiedigen. Hamas voldoet tot op heden niet aan deze gestelde voorwaarden en heeft ook de oproep tot de vernietiging van de staat Israel niet uit haar handvest verwijdert. Hamas wordt hierdoor in de Verenigde Staten en de Europese Unie aangemerkt als een terroristische beweging.