Eeuwenoude haven ontdekt in Akko

18 juli 2012 - De Israelische Oudheidkundige Dienst heeft bekend gemaakt een haven van 2300 jaar te hebben gevonden. De ontdekking werd gedaan in de stad Akko aan de Middellandse Zee. Akko is een stad met eeuwenlange geschiedenis en is een van de langst bewoonde gebieden in de regio. Al in 16e eeuw voor Christus zouden de Egyptenaren melding hebben gemaakt van de stad.

 De opgegraven resten van de haven

De recent gevonden overblijfselen getuigen van een Fenicische bouwstijl. Dit is een eeuwenoude cultuur uit het Middellandse Zee Gebied. De haven zelf dateert uit de Hellenistische periode van de 2e en 3e eeuw voor Christus en had mogelijk een militaire functie. Er zou een gewicht zijn gevonden van 250 tot 300 kilogram welke diende om boten aan te laten meren. De haven was hierdoor geschikt voor oorlogsschepen van die tijd.

 De 250 tot 300 kg wegende steen

De ontdekking werd bij toeval gedaan door de ‘Maatschappij voor de Ontwikkeling van het oude Akko’. De organisatie houdt zich bezig met opgravingen die tot doel hebben de beroemde kust muur van Akko langs de Middellandse Zee te restaureren. In 2009 werd een vloer blootgelegd waarvan de archeologen nog steeds in het duister tasten naar het doel van de vloer.

 Een gevonden potscherf

Ook werden sporen van verwoestingen aangetroffen, die veroorzaakt kunnen zijn door oorlog. Denk aan de Ptolemaeën die in 312 voor Christus of tijdens de opstand van de Makkabeeën in 167 voor Christus. Toch wordt het moeilijk om de hele geschiedenis van de haven te onderzoeken. Delen van de haven liggen namelijk onder de muur die uit een latere Ottomaanse tijd dateren waardoor archeologen niet overal bij kunnen komen.

Bron: Antiquiteiten Bureau Israel