Leven in een mosjav

19 oktober 2011

LEVEN IN EEN MOSJAV

Een mosjav is bijna hetzelfde als een kibboets. Ook een mosjav is een dorp waar mensen samen leven en werken op het land. Maar een verschil is dat bij de kibboets mensen veel meer samen deden dan in een mosjav. Mosjav betekent ‘dorp’ of ‘stoel’.

In een mosjav hadden mensen nog wel hun eigen kleding en spullen. En werden de kinderen niet door iedereen opgevoed. Ook was de landbouwgrond van de mensen zelf. Iedereen kreeg wel een even groot stuk grond, maar ze mochten zelf hun producten verkopen. Hierdoor waren er wel verschillen in rijk en arm. Dat was in de kibboetsen niet zo.

SOORTEN MOSJAVS

Er zijn wel verschillende soorten mosjavs. De twee die het meeste voorkomen zijn de Mosjavs Ovdim en de Mosjavs Shitufi.

Bij de Mosjavs Ovdim werkten de mensen wel samen op het land en is het land in sommige mosjavs verdeeld onder de families. Maar de familie en eigendommen waren van iedereen persoonlijk. De kinderen werden dus niet door alle bewoners opgevoed en iedereen had zijn eigen spullen.

De Mosjavs Shitufi lijken wat meer op een kibboets. In zo’n mosjav is de grond ook van alle bewoners samen, maar in deze mosjavs doen de mensen ook dingen samen.

Van de Mosjavs Ovdim zijn er veel meer dan van de Mosjavs Shitufi.

VROEGER

De eerste mosjav was gebouwd in 1921. Dat was tijdens het Britse mandaat, net zoals bij de kibboets. Het Britse mandaat is de tijd dat de Engelsen de baas waren in Israel. In die tijd kwamen er ook veel immigranten naar Israel. Immigranten zijn mensen die uit het buitenland in een ander land gaan wonen. Heel veel immigranten gingen in de mosjavs wonen. Nu bestaan de meeste mosjavs nog steeds. Er zijn veel meer mosjavs in Israel dan kibboetsen. Er zijn 452 mosjavs en 268 kibboetsen in Israel.


 

 

Bij een mosjav in Galilea is er een hele oude fabriek voor olie gevonden. In 2008 vonden onderzoekers de ruïne bij mosjav Avihud. Het is heel bijzonder dat ze dat hebben gevonden. De fabriek komt namelijk uit het jaar 500 of 600! In de fabriek werd waarschijnlijk olie gemaakt van olijven.