Onderwijs

Onderwijs is heel belangrijk in Israel. Het is de sleutel van de deur naar de toekomst. Zodat ze als volwassene goed kunnen bijdragen aan een maatschappij, waarin mensen met verschillende etniciteiten, religies, culturele en politieke achtergronden, samenleven en waarin ze het land verder kunnen helpen ontwikkelen.

NAAR SCHOOL GAAN IS VERPLICHT

Ook in Israel moet je naar school. Vanaf je vijfde tot aan je zestiende zit je in de schoolbanken. Daarna mag je kiezen of je verder wilt leren. Tot je achttiende is het onderwijs gratis.

VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERWIJS

In een maatschappij waar verschillende culturen samenleven, zijn er ook vaak verschillende soorten scholen. Om die reden zijn er binnen het Israelisch onderwijssysteem vier soorten onderwijs te onderscheiden:

  1. openbare scholen (hier gaan de meeste scholieren naar toe)
  2. religieuze staatsscholen
  3. Arabische en Druze scholen
  4. Prive-scholen

Arabische en Druze scholen zijn er omdat de Arabische en Druzische minderheid in Israel Arabisch als hoofdtaal spreekt. Er zitten maar heel weinig Arabische kinderen op de openbare scholen. Dat verandert op latere leeftijd. De Universiteiten en Hogescholen zijn volledig gemengd. De Arabische scholen zij ook meer toegespitst op de geschiedenis van de Arabieren en hun cultuur en religie. De andere scholen geven meer les over de geschiedenis en de cultuur van het Joodse volk. De religieuze scholen besteden veel tijd aan de Tenach en Talmoed.

HET SCHOOLSYSTEEM

PEUTER- EN KLEUTERSCHOOL

Heel kleine kinderen die in Nederland nog gezellig bij hun ouders thuis zitten, gaan in Israel meestal naar de peuterschool. Dat gebeurt vanaf hun tweede tot hun vierde jaar. Daarna gaan ze naar de kleuterschool. De kleuterschool is verplicht. De peuterschool niet. Op de kleuterschool kom je als kind al in aanraking met taal en leer je een beetje rekenen.

BASISSCHOOL

Als je zes jaar oud bent, ga je - net zoals in Nederland - naar de basisschool. Tot je twaalf jaar oud bent. Zoals je ziet zijn er in Israel ook zes klassen lagere school.

"MIDDENSCHOOL"

Na de basisschool lijkt het schoolsysteem niet meer zo erg op dat van Nederland, want als je twaalf jaar oud bent, ga je naar een middenschool. Die duurt drie jaar. Deze middenschool is een voorloper op de middelbare school.

MIDDELBARE SCHOOL

Als je deze drie jaar op de middenschool voltooid hebt, ga je naar de "echte" middelbare school. Ook deze middelbare school duurt drie jaar.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Na je zestiende kan je nog doorgaan met het volgen van onderwijs tot je achttien bent. Heel veel jongeren doen dat. Het voortgezet onderwijs bestaat voornamelijk uit het afleggen van een serie toelatingsexamens voor het hoger en universitair onderwijs. Voor het behalen van zo’n examen moet je in elk geval slagen in Hebreeuws, Engels, Wiskunde, tekstverklaring en literatuur. Ruim 56% van alle leerlingen haalt het toelatingsexamen voor het hoger en universitair onderwijs.

HOGERE SCHOLEN EN UNIVERSITEITEN

Israel heeft de beste Universiteiten van het Midden-Oosten, Turkije niet meegerekend. Als Israel bij Europa zou horen, zouden zelfs vier van Israels universiteiten tot de top 100 van Europa behoren! Het gaat dan om de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, het Weizmann Instituut voor wetenschap in Rechovot, het Technion in Haifa en de Tel Aviv Universiteit. Twee andere goede Universiteiten zijn de religieuze Bar Ilan Universiteit bij Tel Aviv en de Ben Goerion Universiteit in Beersheba. Die laatste ligt te midden van de woestijn en heeft onder de studenten ook veel Bedoeienen.  

 

JODEN hebben altijd al veel geleerd uit hun heilige boeken en de intense discussies over die boeken scherpten hun verstand. Het gevolg is dat er heel veel Joden zijn, ook uit Israel, die de Nobelprijs in een van de wetenschappen hebben gewonnen, terwijl er maar 15 miljoen Joden op deze aarde wonen.


ISRAELIERS die de universiteit met success hebben afgerond, blinken vaak uit in exacte vakken, zoals wiskunde en informatica. Niet voor niets is high-tech het belangrijkste uitvoer product van Israel. Vaak wordt dan ook gezegd dat de belangrijkste natuurlijke grondstof van Israel de opleiding en de kennis van de bevolking zijn.


DE VOORSPRONG op vele landen die Israel op het gebied van leren en hoger onderwijs heeft, dreigt te worden aangetast door de slechte betaling die Israelische onderwijzers en leraren krijgen. De salarissen liggen sterk onder die in Europa, waardoor steeds minder afgestudeerden het onderwijs in willen. Die onderbetaling leidde in 2007 tot lange lerarenstakingen. Meer dan 500.000 scholieren van de in het totaal 1,7 miljoen, ontvingen maanden geen onderwijs. Uiteindelijk werden de salarissen verhoogd, maar de onvrede is nog niet voorbij. 

 

Link1
Link2
Link3