Gezondsheidszorg

De Israelische overheid zet zich in voor een gezonde samenleving. Dat betekent dat Israeliers geholpen moeten kunnen worden als ze ziek zijn en dat men probeert te voorkomen dat Israeliers ziek worden. Voor het goed functioneren van deze taken, is er een systeem opgezet.

EERSTE GEZONDHEIDSKLINIEKEN

Al tijdens de periode dat Israel uitmaakte van een provincie van het Ottomaanse Rijk hebben Europees Joodse gemeenschappen in Jeruzalem een aantal gezondheidsklinieken opgezet. Hier kon je ook terecht als je medische zorg eigenlijk niet kon betalen. In de 19e eeuw was dat geen overbodige luxe, want ziektes als dysenterie, malaria, tuberculose en trachoom (een oogziekte) kwamen veel voor in dit deel van het Ottomaanse Rijk.

BASIS VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN ISRAEL

In Israel ligt de basis van de huidige gezondheidszorg in het Brits Mandaat van Palestina toen de Joodse gemeenschappen met de Britse autoriteiten een heel netwerk van medische diensten hadden opgebouwd. Vandaag leveren ziekenhuizen uitgebreide zorg, waarbij de nieuwste technologieen ingezet worden om zieke mensen te kunnen helpen.

SPECIALE ZORGCENTRA VOOR ZWANGERE VROUWEN

Voor zwangere vrouwen zijn er speciale zorgcentra. Vrouwen worden daar tijdens hun zwangerschap bijgestaan en kinderen staan vanaf dat ze geboren worden tot in de jongere levensjaren onder medisch toezicht.

ROL VAN DE ISRAELISCHE OVERHEID

De hele gezondheidszorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid. Dit ministerie moet ervoor zorgen dat de juiste wetten en regels gemaakt worden en dat deze ook in de gezondheidszorg toegepast worden. Ook moet het ministerie ervoor zorgen dat de gezondheidszorg overal van goede kwaliteit is. Het ministerie stimuleert ook medisch onderzoek. Dat is nodig om meer ziektes te kunnen bestrijden, de behandelingen van zieke mensen te verbeteren en te voorkomen dat ziektes ontstaan (door bijvoorbeeld via vaccinaties). Al deze zaken kunnen altijd nog verbeterd en verder ontwikkeld worden. Financiele en morele steun door de overheid is dan ook zeer gewenst.

MEDISCH PERSONEEL

In Israel werken maar liefst 32.000 dokters. Dat is ongeveer een dokter per 230 Israeliers! Verder werken er nog 9.000 tandartsen, 6.000 apothekers en meer dan 51.000 verplegers. Om dokter, tandarts, apotheker of verpleger te worden, moet je naar een speciale school.

In Israel zijn er vier medische scholen waar je kan leren om dokter te worden. Voor toekomstige tandartsen zijn er twee scholen en ook voor toekomstige apothekers zijn er twee scholen. Daarnaast zijn er 20 scholen waar je naar toegaat als je verpleger wilt worden.

RODE DAVIDSTER (MAGEN DAVID ADOM)

Deze medische dienst ken je in Nederland of Belgie misschien het beste als het Rode Kruis. Deze dienst levert ondermeer Eerste Hulp Bij Ongelukken (E.H.B.O.). In het hele land zijn er E.H.B.O.-posten, bloedbanken, intensieve zorgeenheden en de mogelijkheid tot het volgen van een E.H.B.O.-cursussen.

In 1950 had de Israelische overheid bepaald dat de Rode Davidster zich zou houden aan de wetten en regels die bij de oprichtingsbijeenkomst van het Internationale Rode Kruis in 1863 waren vastgesteld. Helaas werd een jaar eerder, in 1949, de Rode Davidster niet als lid tot de Internationale Rode Kruis Organisatie toegelaten. Met maar een stem verschil werd dat voorstel verworpen. Alle islamitische vertegenwoordigers hadden tegen het voorstel gestemd. Het officiele argument voor die afwijzing was het symbool: de davidster. Voor Israel was het echter onmogelijk om een kruis of een halve maan te gaan gebruiken. Gelukkig werd op 22 juni 2006 besloten om een einde te maken aan deze uitsluiting. De Rode Davidster is sindsdien een volwaardig lid van de Internationale Rode Kruis Organisatie.

ONDERZOEK EN TECHNOLOGIE

Zoals gezegd is onderzoek in de medische wetenschappen van groot belang voor de mensen. In Israel wordt dit onderzoek door ondermeer de medische scholen, overheidsinstituten en -laboratoria en onderzoeksafdelingen van farmaceutische bedrijven en medisch-technologoische industrieen uitgevoerd.

De beschikbare voorzieningen in Israel worden wereldwijd gewaardeerd en Israel is dan ook vaak het gastland voor internationale conferenties op medisch gebied. Ook exporteert Israel wereldwijd kennis en apparatuur. Een belangrijk exportprodukt is de ontwikkeling en het gebruik van laserinstrumenten die bij operaties gebruikt worden.

ISRAELISCHE ZORG GAAT VOORBIJ GRENZEN

Niet alleen levert het Israelisch medisch personeel zorg aan inwoners van Israel, ook komen patienten van over de hele wereld naar Israel toe om zich er te laten behandelen. Zo is er een speciaal programma opgezet waarin Irakese kinderen die een hartoperatie nodig hebben, geholpen worden. Ook worden er geregeld Palestijnse kinderen uit Gaza en Westelijke Jordaanoever in Israelische ziekenhuizen geopereerd aan hun hart.

Verder behandelen Israelische dokters en verplegers zieke mensen in delen van Azie en Afrika en delen ze kennis met het lokale medische personeel.

Israelische medische teams zijn ook actief in rampgebieden om daar de slachtoffers te verzorgen. Israelische dokters en specialisten, hun honden en hun gespecialiseerde instrumenten werden ingezet voor de zoektocht naar overlevenden bij de aardbeving in Turkije in 1999. Ook kwamen Israelische teams in Sri Lanka en Thailand in actie waar ze overlevenden van de tsunami, dat eind 2004 in Zuid-Oost Azië vele slachtoffers maakte, traumahulp gaven en meehielpen met de identificatie van overledenen.

KUUROORDEN

Israel is ook een populaire bestemming voor mensen uit de hele wereld die lijden aan chronische aandoeningen zoals asthma, psoriaris (een huidziekte) en reumatische klachten. Velen genieten speciale behandelingen in Tiberias waar er heetwaterbronnen zijn, rond de Dode Zee met haar mineraalrijk water of in droge klimaat van de moderne stad in de woestijn: Arad.

 

In de organisatie Rode Davidster (Magen David Adom) werken maar liefst 10.000 vrijwilligers. Hieronder zijn veel middelbare scholieren! 


Israelische zorgverleners van de Rode Davidster werken in het buitenland met het symbool de Rode Ruit. In Israel zelf gebruiken ze de davidster als symbool.