Israelische defensie

Kopafbeelding

 

Als je de geschiedenis van het gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaanrivier een beetje kent, zie je dat er vaak om gestreden werd. Zowel voor als na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Israel in 1948, kende deze regio helaas veel bloedvergieten. Tot op de dag van vandaag proberen Israëlische strijdkrachten alle inwoners van Israel tegen agressie te verdedigen en trachten bovendien te voorkomen dat gewelddadigheden ontstaan. Hieronder lees je over het ontstaan van deze strijdkrachten, waaruit ze bestaan en wat hun taken zijn.

 

 

Beknopte ontstaansgeschiedenis

Kopafbeelding

De Israelische krijgsmacht kent haar oorsprong al van voor de stichting van de staat Israel. In de 19e eeuw, toen IsraŽl van het Ottomaanse Rijk deel uitmaakte, werden joodse nederzettingen regelmatig aangevallen en geplunderd. Om deze plaatsen te beschermen werd in 1909 de organisatie HaSjomer (Hebreeuws voor ďDe WachterĒ) opgericht.

De grote oorlogen (1948-1980)

Kopafbeelding

De IsraŽlische Defense Forces (IDF) is opgericht op 31 mei 1948, kort na de stichting van de staat IsraŽl. De IDF nam de Joodse paramilitaire organisaties, die hiervoor bestonden, in zich op. Onmiddellijk na de uitroeping van de onafhankelijkheid, werd Israel aangevallen door de legers van Egypte, JordaniŽ, SyriŽ, Libanon en Irak. Deze oorlog staat bekend als de Onafhankelijkheidsoorlog (mei 1948-juli 1949). De IDF bleek in staat zich te verdedigen tegen deze grote overmacht. De uiteindelijke wapenstilstand overeenkomst werd ondertekend in juli 1949. In de overeenkomst werden bestandslijnen afgesproken.

IDF operaties na 1980

Kopafbeelding

Begin jaren í80 werden er vanuit Zuid-Libanon vele aanvallen op de noordelijke steden van Israel uitgevoerd. Israel werd aangevallen door de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie) van Yasser Arafat. Sinds de verdrijving van de beweging uit JordaniŽ is de organisatie neergestreken in Zuid-Libanon. De herhaaldelijke aanvallen op Israel leidde in 1982 dat het IDF met ĎOperatie Vrede voor Galileaí begon.

Doelstelling

Kopafbeelding

Het doel van de IDF is het verdedigen van de inwoners, het grondgebied en het bestaan van de staat Israel. De IDF bestrijdt hiervoor alle vormen van alle vormen van terrorisme die het dagelijkse leven in en het onafhankelijk voortbestaan van de joodse democratische staat Israel bedreigen.

Grondtroepen

Kopafbeelding

De grondtroepen van het IDF bestaan sinds 1986 in deze vorm, en worden sinds 1999 aangeduid als de ĎIDF Ground Forces'. De reorganisatie was een reactie op de ervaringen die het IDF opdeed bij ĎOperatie Vrede voor Galileaí. Na de gevechtshandelingen bleek het noodzakelijk om de samenwerking en het vertrouwen tussen de grondeenheden (infanterie, paratroepen, tanks, artillerie en de technische afdeling) te verbeteren.

Luchtmacht

Kopafbeelding

De Israelische luchtmacht (IAF) ontstond in de Onafhankelijkheidsoorlog (1948). Eerder was er "Sherut Avir", het luchtonderdeel van de Haganah. De Israelische luchtmacht bestond uit een kleine groep mensen met weinig materieel. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel vrijwilligers met materieel om dienst te doen bij de IAF.

Marine

Kopafbeelding

De Israelische Marine is een onderdeel van de IDF. De Marine is lang overschaduwd geweest door de bekende tegenhangers, het Tank Corps en de Israelische Luchtmacht (IAF). De Israelische Marine heeft onderhand een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd en heeft altijd goed gebruik weten te maken van de in Israel ontwikkelde wapens en zelfs schepen.

Militaire rangen

Kopafbeelding

Een militaire rang is een graad binnen het leger die dient als herkenbare aanduiding van de plaats waar de militair zich bevind binnen de militaire hiŽrarchie, denk hierbij aan het spel Stratego. Militaire rangen verschillen per organisatie, zoals in Nederland: Marine, Landmacht en Luchtmacht. Maar de rangen verschillen ook per land. Israel hanteert een ander systeem dan wij in Nederland gewend zijn.