Bevolking

Het aantal inwoners van Israël is sinds de onafhankelijkheid in 1948 erg hard toegenomen. In dat jaar woonden er iets meer dan een miljoen mensen in Israël. Tegenwoordig zijn er meer dan zeven miljoen Israëliërs! Terwijl de Nederlandse bevolking sinds 1948 ongeveer met de helft toenam is die van Israël zeven keer zo groot geworden!

 

De bevolking van Israël is niet helemaal op een natuurlijke wijze gegroeid. In bepaalde jaren kwamen er namelijk erg veel immigranten het land binnen, bijvoorbeeld vlak na de onafhankelijkheid van het land en na de val van de Sovjet Unie. Deze immigranten waren bijna allemaal Joden die om verschillende redenen andere landen verlieten om zich te vestigen in het nieuwe Joodse land. Zo kwamen er in 1990 bijna 200.000 immigranten in Israël aan! Gelukkig kan Israël deze stroom aan nieuwe inwoners iedere keer net aan en kan iedereen toch vrij snel en makkelijk een woning en een baan vinden. Nog steeds emigreren vele duizenden Joden iedere jaar uit alle delen van de wereld naar deze staat!

 

Israël heeft een oppervlakte van circa 20.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer de helft van Nederland. Daarvan is meer dan de helft woestijn. De plaatsen waar de meeste mensen kunnen wonen zijn dus erg dicht bevolkt. In Tel Aviv wonen bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel mensen per vierkante kilometer dan in een stad als Amsterdam. Daarnaast zijn plaatsen zoals Tel Aviv, Ramat Gan en andere steden inmiddels aan elkaar gegroeid en kent Israël net als Nederland een soort Randstad, genaamd Gush Dan.

 

Omdat iedereen eigenlijk op een relatief klein stukje van het land woont zie je in Israël een hoop flatgebouwen staan. In die zin lijkt het misschien wel een beetje op Nederland: als je met veel mensen bij elkaar woont, worden de huizen kleiner en worden gebouwen hoger om iedereen toch onderdak te kunnen bieden!

 

 

(Binnenkort komt hier een aardig feitje te staan.)

 

(Binnenkort vind je hier een link naar meer informatie.)