Parlementaire Democratie

Israel is een parlementaire democratie. In een democratie hebben alle mensen zeggenschap over het regeren van het land. Dat betekent dat alle Israëlische burgers hun mening kunnen geven en invloed kunnen uitoefenen op wat de Israëlische autoriteiten doen.

Het is echter niet zo dat het volk beslissingen kan maken, want als dat wel het geval was, dan moesten Israëliërs bijna iedere dag stemmen of ze het eens zijn met een bepaalde beslissing of niet. Dat is moeilijk haalbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een volksvertegenwoordiging, ook wel bekend als parlement. Zoals het woord al laat zien, vertegenwoordigen leden van dit parlement het volk. In Israel heet dit parlement de Knesset.

Trias Politica

De Israelische staatsinrichting baseert zich op het systeem van Trias Politica. Net zoals Nederland en Belgie en vele andere democratische landen.

Trias Politica zijn twee moeilijk woorden, maar laat je dat niet van de wijs brengen! De Fransman Charles Montesquieu (1689-1755) kwam met deze termen aanzetten. De woorden staan voor de drie politieke machten die gescheiden moeten zijn. Dat betekent dat rondom politieke besluiten het niet zo mag zijn dat de uitvoering, de controle en de invloed onder één persoon of instantie valt.

Deze taken moeten dus gescheiden zijn. Montesquieu kwam met een volgend voorstel:

  1. Er moet een wetgevende macht zijn die wetten mag vaststellen.
  2. Er moet een uitvoerende macht zijn die ervoor zorgt dat goedgekeurde wetten ook worden uitgevoerd.
  3. Er moet een rechterlijke macht zijn die een oordeel moet geven over een situatie waarin een wet overtreden wordt of waarin een conflict is opgetreden.

In Israel ligt de wetgevende macht bij het parlement (de Knesset), de uitvoerende macht bij de regering en de rechterlijke macht bij verschillende soorten rechtbanken.

 

(Binnenkort komt hier een aardig feitje)