Regering

Net zoals in veel andere democratische landen zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtelijke macht gescheiden. Iedere macht heeft zo zijn eigen taak. Dit systeem van Trias Politica werd ontworpen door de Fransman Montesquieu. Je kunt hier meer over lezen in het leesgedeelte Parlementaire Democratie. De uitvoerende macht ligt in Israel bij de regering. Een ander woord voor regering is overheid. De Israelische regering houdt zich bezig met de praktische kant van de politiek.

COALITIE

Alle Israelische overheden die er geweest zijn en ook de regering die nu aan de macht is, bestaan uit meerdere partijen. Zij hebben een coalitie met elkaar gevormd: verschillende partijen werken samen en vormen samen de regering. Het is dus nog nooit voorgekomen dat de regering maar uit een partij heeft bestaan. Dat komt omdat het nog niet is voorgekomen dat een partij tijdens de verkiezingen genoeg zetels in het parlement heeft kunnen krijgen om alleen een regering te vormen.

HET VORMEN VAN EEN REGERING

Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn de verkiezingen vaak bepalend voor welke overheid gevormd gaat worden. Als de uitslagen van de verkiezingen binnen zijn, zal de President een lid van het parlement aanwijzen die ervoor moet zorgen dat er een regering wordt gevormd. De President stelt een formateur aan. Deze formateur moet binnen 28 dagen een lijst van ministers en een regeringsakkoord presenteren aan de Knesset (het parlement). De Knesset moet het met de lijst van ministers eens zijn.

MINISTERS

Ministers hebben ieder een eigen departement. Zo is er bijvoorbeeld een Minister van Buitenlandse Zaken en een Minister van Justitie. Er zijn ook ministers die niet verantwoordelijk zijn voor een departement. Zij worden ook wel Ministers zonder Portefeuille genoemd. Deze ministers kunnen voor speciale projecten worden ingezet.

Alle ministers moeten de Israelische nationaliteit bezitten en in Israel wonen. Anders dan in Nederland zijn de Israelische ministers meestal, maar niet altijd, tegelijkertijd ook lid van het parlement.

AMBTSTERMIJN

Net zoals het parlement wordt de regering voor maximaal vier jaar aangesteld. Dit kan korter zijn als de Premier zijn of haar ontslag indient of komt te overlijden. Ook kan de duur korter uitvallen als het parlement laat weten geen vertrouwen in de regering meer te hebben.

 

(Binnenkort komt hier een aardig feitje.)