de President

Omdat Israel een democratisch land is, zijn eigenlijk alle mensen de baas. Maar toch moet er iemand zijn die aan het hoofd van de Israel staat: de president!

In Nederland en Belgie is de koning(in) het staatshoofd, maar in Israel kennen ze dus geen koning(in) en hebben ze een president. Toch verschilt de rol van de Israelische president niet veel van die van de koning(in).

Ook de rol van de president is meer symbolisch: hij of zij representeert de eenheid van de staat. Dat zie je terug in het werk dat de president doet: het openen van de eerste bijeenkomst van het parlement, het aanwijzen van een formateur (iemand die een regering moet vormen) en het ondertekenen van verdragen of wetten. Alle taken die de president moet doen, staan in de Israelische wetgeving vastgelegd.

Daarin verschilt de president dus weinig met de koning(in)! Een groot verschil met Nederland en Belgie is echter dat het presidentsschap niet erfelijk is. Je wordt dus niet geboren als "prins" of "prinses", maar je kan gekozen worden om president van Israel te worden.

Ambtstermijn

Zoals gezegd wordt de president gekozen. Dit gebeurt door een meerderheid van het parlement (de Knesset). Het ambtstermijn van de president is maximaal 7 jaar.

Shimon Peres

De huidige Israelische president is Shimon Peres.

 

Chaim Weizmann (1874-1952) was de eerste president van Israel. Hij bezat ook het allereerste Israelisch paspoort. Dit paspoort droeg dan ook het nummer 1. Dit document ligt nu in het museum: het voormalige huis van de oud-president in Rehovot.


Na de dood van Weizmann in 1952, kreeg de beroemde natuurkundige Albert Einstein het aanbod om de nieuwe president van Israel te worden. Hoewel vereerd, sloeg Einstein dit aanbod af.