Juridisch Systeem

Net zoals in veel andere democratische landen zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtelijke macht gescheiden. Iedere macht heeft zo zijn eigen taak. Dit systeem van Trias Politica werd ontworpen door de Fransman Montesquieu. Je kunt hier meer over lezen in het leesgedeelte Parlementaire Democratie. De rechterlijke macht ligt in Israel bij de rechtbanken. In de Israelische wetgeving is het vastgelegd dat het juridisch systeem onafhankelijk is.

RECHTERS

Rechters worden door de President aangesteld, nadat ze door een nominatiecomite zijn aanbevolen. Dit nominatiecomite bestaat uit rechters van het Hooggerechtshof, leden van de Orde van Advocaten en publieke figuren. Aanstellingen zijn permanent. Rechters moeten wel verplicht met pensioen gaan als ze 70 jaar oud zijn geworden.

WETGEVING

De Israelische wetgeving bestaat uit drie delen: de wetten uit de tijd dat het land een provincie was van het Ottomaanse rijk (tot 1917), de wetten uit de tijd van het Britse Mandaat en de wetten van de staat Israel zelf. Een aantal familiezaken wordt in Israel door religieuze rechtbanken behandeld.

HET GERECHTSSYSTEEM

Hieronder vind je een lijst van verschillende rechtbanken in Israel waarop je in verschillende situaties een beroep kunt doen of mee in aanraking komt:

  • Kantongerecht. Dit is de plaats waar een rechter een oordeel geeft over kleine criminele en burgerlijke overtredingen.
  • Gerechtshof. Hier kan je terecht als je het niet eens was met de uitspraak van de kantonrechter. Je gaat dan in beroep tegen de uitspraak. Ook houdt men zich hier bezig met zwaardere criminele en burgerlijke overtredingen van de wet.
  • Hooggerechtshof. Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kan je hier daartegen in beroep gaan. Het hooggerechtshof houdt zich verder ook bezig met zaken waarin mensen de idee hebben dat op juridisch gebied ingegrepen moet worden. Het Hooggerechtshof heeft de macht om personen die onterecht gevangen zitten, vrij te laten. Ook behandelt dit hof schriftelijke verzoekschriften (petities) die ingediend zijn tegen een overheidsinstantie of regeringslid. Het Hooggerechtshof beslist in laatste instantie. Alle burgers hebben toegang tot het Hooggerechtshof.
  • Administratieve rechtbanken. Er zijn ook speciale rechtbanken in Israel. Zo is er een rechtbank dat zich bezig houdt met arbeidsrecht en met de wetten van het verkeer. Verder zijn er militaire, gemeente- en jeugdrechtbanken.
  • Religieuze rechtbanken. In Israel zijn er speciale rechtbanken waar persoonlijke zaken worden behandeld, zoals bijvoorbeeld huwelijk, scheiding en adoptie. Omdat er in Israel mensen met verschillende religies wonen, zijn er ook verschillende religieuze rechtbanken. Zo zijn er joodse Rabbijnse rechtbanken, islamitische Sharia rechtbanken, druze en christelijke rechtbanken.
 

(Binnenkort komt hier een aardig feitje te staan.)