Taal

Israël heeft twee officiële talen: Hebreeuws en Arabisch. Daarnaast worden er natuurlijk nog een heleboel andere talen gesproken aangezien veel Joodse families generaties lang in andere landen hebben gewoond en geleefd.

Hebreeuws

Hoewel Hebreeuws al duizenden jaren geleden gesproken werd, was het ongeveer vanaf het jaar 200 nauwelijks nog in gebruik behalve voor gebeden en door filosofen. De meeste Joden in de diaspora* spraken een taal die meer weg had van de lokale taal, zoals Jiddisch in Centraal Europa en Ladino in Spanje.

Terwijl Joden in de 19e eeuw zich steeds meer gingen interesseren voor hun afkomst, werd ook Hebreeuws opeens weer interessant. Vooral dankzij een geleerde genaamd Eliezer Ben-Yehuda werd het oude Hebreeuws een beetje moderner en makkelijker gemaakt tot wat het nu is. Nu heet het eigenlijk ook Modern Hebreeuws.

Met de onafhankelijkheid van Israël werd besloten dat het Moderne Hebreeuws de nieuwe taal moest zijn voor dit Joodse land. Hiermee is deze taal een succesverhaal: het is opnieuw tot leven gebracht na meer dan 1500 jaar niet echt actief gebruikt te zijn! Zelfs tegenwoordig worden er ieder jaar nog steeds nieuwe woorden aan de taal toegevoegd en ontwikkeld het zich op een unieke manier.

Arabisch

Met de onafhankelijkheid van Israël moest natuurlijk rekening gehouden worden met de Arabische mensen die ook in het gebied woonden. Daarom werd besloten een tweede officiële taal in te stellen: Arabisch. Bovendien was dit al de meest gesproken taal in het gebied waardoor veel Joden hier deze taal ook al grotendeels spraken. Arabisch en Hebreeuws lijken een klein beetje op elkaar. Beide talen zijn ze erg oud en ze stammen beide dan ook heel lang geleden van dezelfde taalgroep af. Toch spreken weinig Joden goed Arabisch. Je kan het wel op school leren maar Hebreeuws wordt nu eenmaal vaker gebruikt op straat en op televisie. Daarom spreken de meeste Israëlische Arabieren wel redelijk goed Hebreeuws en kan iedereen gelukkig toch nog enigszins communiceren.


Stukje uit de Koran in het Arabisch

Andere talen

Net zoals in Nederland spreken de meeste mensen in Israël ook Engels. Niet alleen krijg je het al snel op school geleerd, je ziet het ook overal om je heen en op televisie. Dit komt natuurlijk wel makkelijk uit als je naar Israël op vakantie gaat, want Hebreeuws leer je niet zo snel.

Omdat Joden over de hele wereld gewoond hebben spreken zij vaak nog een andere taal thuis. De meeste Joden uit Rusland die nog niet zo lang geleden naar Israël zijn gekomen spreken bijvoorbeeld vooral nog Russisch. Aangezien er zo veel Russisch-sprekende immigranten de afgelopen jaren naar dit land zijn gekomen zegt men voor de grap wel eens dat Russisch de officiële taal van Israël moet worden!

De typische talen die Joden tijdens de diaspora spraken, bijvoorbeeld Jiddisch en Ladino, worden nu nog door een beperkte groep Joden gesproken. Gelukkig is er steeds meer interesse in die eigenaardige talen zodat ze niet, zoals bijna met Hebreeuws gebeurd was, uitsterven.

Gebruik van meerdere talen

Het gevolg van meerdere officiële talen hebben is dat alles in alle talen vertaald moet zijn. Misschien heb je in België wel eens een verkeersbord gezien met twee talen erop. In Israël gaan ze nog een stapje verder: daar staat alles vaak in drievoud op!

Dat komt omdat Hebreeuws en Arabisch ieder een eigen handschrift gebruiken. Vaak staat het er onderaan dan ook nog eens voor toeristen in ons Latijnse handschrift informatie opgeschreven.

 

Bepaalde plaatsen hebben een andere naam in de verschillende talen. Jeruzalem is daar een goed voor beeld van. In het Hebreeuws heet het Jerushalajim en in het Arabisch Al-Koets.

 

Wil je zelf ook Hebreeuws of Arabisch leren? Kijk dan bij onze taallesjes.