Russische immigratie

Tijdens de Eerste Intifada bereidde Israel zich voor op de komst van een groot aantal immigranten uit Rusland en Oost-Europa, dat toen communistisch was. De Sovjet-Unie zoals Rusland met een aantal andere landen heette, was aan het veranderen en al snel werd duidelijk dat Israel ongeveer een miljoen Joden zou gaan ontvangen. 

Begin 1989 kwamen veel nieuwe immigranten uit deze gebieden die vaak heel arm waren. Ze hadden weinig bezittingen en geld. Het was voor Israel een hele uitdaging om over deze nieuwe immigranten zorg te dragen.

Veel van deze nieuwkomers vestigden zich in tijdelijke huisvesting, in relatieve armoede. De zorg over deze immigranten om ze aan een baan te helpen en ze Hebreeuws te laten leren, drukt op de Israelische economie. In het begin van de jaren '90 ging het niet zo goed met de Israelische economie hierdoor, maar toen de migranten zich eenmaal gevestigd hadden, bleek het een enorm succesverhaal te zijn. 

Binnen een paar jaar verhuisden de Russische families naar vaste woningen, werkten hard, konden zich goed aanpassen, hadden veel technische kennis en waren creatief en ondernemend. 

De sterke Israelische economie na de eeuwwisseling en de mogelijkheid om wereldwijde crises te doorstaan, dankt Israel grotendeels aan de Russische migranten uit de jaren '80 en '90.