Religieuze liederen

Binnen veel religies is het gewoon om bepaalde tradities en gebeurtenissen te verwoorden met muziek.

Hieronder vind je een aantal liederen. De tekst behorende tot het liedje (als het er is), vind je door te klikken op het notitieblokje ()naast de titel van het lied. De meeste liederen zijn in het Hebreeuws. Als het in een andere taal gezongen wordt, zal dit erbij staan.

JODENDOM

Algemeen

 1. Avinoe Sjebasjamajiem

 

Sjabbat (rustdag)

 1. Shalom Aleichem

 

Rosh haShana (nieuwjaar)

 1. B'Rosh haShana parcha shoshana

 

Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

 1. Kol Nidre (Alle geloftes)
 2. Sjma Koleinoe (Hoor ons!)
 3. K'rachem Av al Banim (Als een vader die barmhartig is voor zijn kinderen)

 

Soekot (loofhuttenfeest)

 1. Shlomit bona Sukah (Shlomit bouwt een loofhut)

 

Chanoeka (lichtjesfeest)

 1. Sevivon
 2. Ocho Kandelikas (Ladino)
 3. Hanerot Halalu - versie 1 (Hebreeuws/Engels)
 4. Hanerot Halalu - versie 2

 

Pesach (pasen)

 1. Ma Nishtana 
 2. Ma Nishtana (Jiddisj)
 3. Gad gadija (Aramees)
 4. Gad gadija (Aramees (Marokkaanse versie))
 5. Egad Mi Jodea

 

Sjavoeot (wekenfeest)

 1. Hi Torah lanu nitana (Ladino)