Over deze site

Voor jou

Op deze Nederlandstalige website laten we je op interactieve wijze kennis nemen van het land Israel. De website is altijd groeiende en zal steeds meer informatie, spelletjes, recepten, persoonlijke verhalen en binnenkort ook heuse taallessen bevatten.

Jullie kunnen ons helpen!

Zo kunnen jullie bijvoorbeeld werkstukken die je voor school hebt gemaakt over Israel (of iets dat met Israel te maken heeft) naar ons toesturen en kunnen jullie ons ook blij maken met foto's, geluidsfragmenten, muziek, tekeningen, persoonlijke verhalen of videobeelden uit of over Israel!

Neem contact met ons op!

Team MiniCidi
t.a.v. Suzanne Georgi
Postbus 11646
2502 AP Den Haag

 

of via het contactformulier op deze site.


 

Voor docenten

Het land Israel is een interessant land om over te onderwijzen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen aangaande deze site, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Indien u meer informatie wilt verkrijgen over het werk en activiteiten van en door CIDI of onze organisatie wilt ondersteunen, kunt u rechtsstreeks contact met ons opnemen via cidi@cidi.nl.

 

Over MiniCIDI

Deze jeugdwebsite is onderdeel van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Deze organisatie werd in 1974 door de Joodse gemeenschap in Nederland opgericht. Het is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk verbonden is met het democratische Israel.

De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld. Vanuit deze betrokkenheid rekent CIDI het tot zijn taken:

  • de betrekkingen te versterken tussen Israel en Nederland i.c. de Europese Unie;
  • een platform te bieden voor de vreedzame en harmonieuze ontwikkeling van de relaties tussen Israel en de Arabische wereld;
  • de kennis over Israel en zijn inwoners te vergroten en te verdiepen;
  • racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme te bestrijden met democratische middelen.

In het kader van zijn doelstellingen wil CIDI actief pleitbezorger zijn van een rechtvaardige, alomvattende vrede tussen Israel, het Palestijnse volk en de Arabische staten. Daartoe steunt de organisatie internationale initiatieven, zoals de routekaart naar vrede, om zonder terreur en geweld, langs vreedzame weg tot een oplossing te komen. Die oplossing moet gericht zijn op de beëindiging van de staat van oorlog jegens Israel, en op de totstandkoming van een onafhankelijke, levensvatbare Palestijnse staat naast Israel.

Het CIDI keert zich tegen elke vorm van extremisme en staat positief tegenover pogingen van regeringen, NGO’s en anderen om actief democratie, welvaart en vrede voor alle inwoners van het Midden Oosten te bevorderen.

Contact

Indien u meer informatie wilt verkrijgen over het werk en activiteiten van en door CIDI of onze organisatie wilt ondersteunen, kunt u rechtsstreeks contact met ons opnemen via cidi@cidi.nl.

     

 

Disclaimer

Op deze site worden ook werkstukken geplaatst die ons door scholieren zijn toegestuurd. Minicidi.nl sluit niet uit dat deze onjuistheden of verouderde informatie bevatten. Het gebruik van dit materiaal geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Minicidi.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van het op onze site aangeboden materiaal.


 2012 © CIDI | Eindredactie: Suzanne Georgi, Mike Durand

Veel dank gaat uit naar Ferenc Roos en de webdesigners van Loft die meehielpen met de realisatie van deze website.