Les 1: het Alfabet

Het Hebreeuwse alfabet is heel anders dan het Nederlandse. Die moet je eerst heel goed leren, wil je goed Hebreeuws kunnen lezen en/of schrijven. In boeken kan je het gedrukte lettertype vinden, maar als je gaat schrijven ziet het alfabet er weer heel anders uit! (In onze lessen zullen we voornamelijk gebruik maken van de gedrukte letters, maar af en toe zullen we ook de geschreven letters aanhalen.) Met oefenen kan je best de gedrukte letters proberen na te tekenen. In deze tijd typen de meesten toch!

Probeer de letters uit je hoofd te leren en leer ze herkennen en schrijven! Hoe een letter geschreven wordt, zie je als je met je computermuis over de letter heen gaat. Let op: een paar letters worden anders geschreven als ze aan het eind van een woord staan (de eindletters). Succes!

 

Het Hebreeuwse alfabet

 

De letter

Naam van de letter

Eindletters

Alef  
Bet  
Giemel  
Dalet  
   Hej  
   Vav  
  Zajien   
 

 Get

(met de g van 'goed')

 
   Tet  
   Jod  
   Kaf  
   Lamed  
  Mem   
   Noen  
   Samech  
   Ajien  
   Pe  
   Tsadie  
   Kof  
   Resj  
   Sjien  
   Tav