Wat is antisemitisme?

 

PESTEN

Misschien is er bij jou in de klas wel iemand die vaak wordt gepest. Andere kinderen hebben een hekel aan hem of haar. Soms doet bijna de hele klas aan dat pesten mee. Heel gemeen is dat. Je moet je eens voorstellen hoe zo’n jongen of meisje zich voelt.


In het dagelijks leven gebeurt het helaas ook dat mensen een hekel aan elkaar hebben en om die reden elkaar gaan pesten. Nog erger wordt het als hele groepen elkaar niet mogen en elkaar het leven zuur maken. Daardoor zijn soms verschrikkelijke dingen gebeurd. Zelfs oorlogen zijn op die manier ontstaan.

DISCRIMINATIE

Het ergste is eigenlijk wanneer bepaalde bevolkingsgroepen worden gepest, uitgescholden en gehaat vanwege hun geaardheid, hun ras of hun geloof. Die mensen worden dan bijvoorbeeld nageroepen dat ze “vuile homo” of “vieze neger”zijn. Vaak worden ze ook anders behandeld en achtergesteld. Een baas denkt dan: “Nee, een homo wil ik niet in mijn bedrijf”, en hij geeft de voorkeur aan een ander. Of neem een cafébaas, die iedereen bedient, behalve het tafeltje met zwarten. Discriminatie, noemen we dat.


Een bevolkingsgroep die al heel lang met discriminatie te maken heeft, zijn Joden. Door de eeuwen heen zijn er heel gemene leugens over hen verteld. Zoals: “Joden zijn sluw en ze proberen altijd andere mensen te beduvelen.” Om die reden werden ze weggejaagd, in de gevangenis opgesloten of zelfs vermoord.


Het praatje dat Joden niet deugen, werd niet alleen op straat of in cafés doorverteld maar werd ook in leven gehouden door belangrijke mensen. De grote geleerde Erasmus en de bekende theoloog Luther, beiden uit de 16e eeuw, verspreidden via hun boeken valse beschuldigingen over Joden. Ook de Engelsman Shakespeare, die wereldberoemde boeken op zijn naam heeft staan, schreef negatief over deze bevolkingsgroep.

PROTOKOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

In de 19e eeuw dook in Rusland een boek op waarin Joden zogenaamd hadden opgeschreven hoe ze de baas over de hele wereld konden worden. Het heette de Protokollen van de Wijzen van Sion. In die tijd woonden er heel veel Joden in Rusland. Het boek maakte heel wat los, Veel Russen schrokken zich een hoedje. “Zie je wel”, zei de regering, “we hebben het altijd al gezegd: Joden zijn schurken die ons land, onze huizen en ons geld willen inpikken.” Veel later kwam aan het licht dat de Protokollen niet echt waren. Ze waren niet door Joden geschreven maar door mensen die wilden dat de bevolking een hekel aan Joden zouden krijgen. En dat gebeurde ook. Er ontstond een enorme haatcampagne tegen Joden.

POGROMS

Zij hadden het toch al niet makkelijk in Rusland. Gewapende bendes trokken erop uit om hen massaal te vermoorden en weg te pesten. Pogroms, werden zulke acties genoemd. Door de Protokollen werden die pogroms nog erger. Voor veel Joden was dat reden om naar de Verenigde Staten te emigreren.

ZIONISME

Het gevoel van onveiligheid was er de oorzaak van dat Joden gingen verlangen naar terugkeer naar het land waar ze vandaan kwamen maar waaruit ze lang geleden waren verdreven: het land Palestina, ook wel Sion genoemd. Als ze daar een eigen staat zouden hebben, konden ze zich in ieder geval goed verdedigen en zouden ze voor elkaars veiligheid kunnen zorgen. De Joden die opriepen om naar Palestina terug te gaan, noemden zich Zionisten.

ANTISEMITISME
 

Discriminatie van Joden, hen haten en vernederen noemen we antisemitisme. Zoals je misschien weet, betekent het woord anti tegen. Volgens een oud verhaal zijn Joden de kinderen van Sem. Zij zijn dus Semieten. Letterlijk vertaald is een antisemiet dus iemand die tegen Joden is.

ADOLF HITLER
 

In Rusland was er veel antisemitisme maar dat kwam niet kijken bij de jodenhaat in de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland had toen Adolf Hitler het voor het zeggen. Hij gaf Joden overal de schuld van. “Lees maar in de boeken van Luther en van anderen”, zo verdedigde hij zijn campagne tegen Joden. Omdat het in die tijd in Duitsland erg slecht ging, wilden de meeste mensen maar al te graag geloven dat het allemaal de schuld van Joden was.

HOLOCAUST
 

Toen was voor Hitler de weg vrij om een wreed plan ten uitvoer te brengen. Het was het meest afschuwelijke plan dat ooit in de wereldgeschiedenis tegen Joden was bedacht. Hij wilde alle landen vrij van Joden maken. Er mocht er niet eentje overblijven. Hij liet overal concentratiekampen bouwen waar Joden konden worden opgesloten. Vervolgens liet hij ze in gaskamers om het leven brengen. Toen Hitler en zijn legers in 1945 waren verslagen, bleken er zes miljoen Joden te zijn omgebracht. Zes miljoen: Dat zijn bijna net zo veel mensen als in de hele Randstad van Nederland.


De poging van Hitler om de Joden uit te roeien, noemen we de Holocaust. Het is genoemd naar een bepaald godsdienstig brandoffer. Na de Holocaust vluchtten honderdduizenden Joden naar Palestina. Niet lang daarna werd de staat Israel opgericht. Maar dat betekende helaas niet het einde van het antisemitisme.

ANTISEMITISME IN DEZE TIJD

Al vanaf het begin van de staat Israel ontmoetten de Israëliërs veel vijandschap vanuit de landen om hen heen. Onder veel Arabische volken is het antisemitisme springlevend. De meest verschrikkelijke verhalen worden over Joden verteld om te bewijzen dat ze slechte mensen zijn. Grote groepen Arabieren vinden zelfs dat de Joden de zee moeten worden ingedreven, alleen maar omdat ze Joden zijn. De mensen die deze haat prediken, zijn dus op dat punt geen haar beter dan Hitler.


Ook in Europa komt helaas nog steeds veel antisemitisme voor. Vooral op internet wordt voortdurend op Joden gescholden en wordt geprobeerd hen zo zwart mogelijk af te schilderen. Maar al te dikwijls wordt het conflict tussen Israel en de Palestijnen erbij gehaald om Joden verdacht te maken. Ze krijgen dan het verwijt dat ze zich net zo grof gedragen tegenover de Palestijnen als de Nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Zulke vergelijkingen liggen zo ver naast de werkelijkheid dat ze als een vorm van antisemitisme moeten worden gezien.

MELDEN VAN ANTISEMITISCHE INCIDENTEN

In Nederland kunnen uitingen van antisemitisme gemeld worden bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Dat maakt ieder jaar bekend hoeveel meldingen er zijn binnengekomen. Het is heel verontrustend dat de cijfers een stijgende lijn laten zien. En dan niet zo maar een kleine stijging. In 2006 beliep de toename zelfs 64 procent! Telde het CIDI in 2005 159 meldingen van antisemitisme, in 2006 waren dat er 261.


Je moet dan niet alleen denken aan hatelijke e-mails of een scheldpartij op straat, maar ook aan het schoppen of slaan van Joodse mensen en het dreigen met geweld. Wat de laatste jaren eveneens voorkomt, zijn vernielingen en bekladdingen van oorlogsmonumenten en Joodse gebouwen rond 4 en 5 mei. Het CIDI is daar erg bezorgd over. Oorlogsmonumenten zijn voor Joden soms een van de weinige herinneringen aan een periode waarin ze hun hele familie zijn kwijtgeraakt.


Wie doet dat soort afschuwelijke dingen, zul je je afvragen? De daders laten natuurlijk niet hun naamkaartje achter maar voor zo ver valt na te gaan, zijn bekladdingen en vernielingen het werk van extreemrechtse actievoerders. Het zijn mensen die heimelijk nog steeds achter de ideeën van Adolf Hitler staan en die dus Joden geen plekje onder de zon gunnen.


Andere antisemitische uitingen zijn afkomstig van voetbalsupporters. Het gebeurt regelmatig dat ze in stadions leuzen roepen zoals “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas”. Ook tal van Marokkaanse jongeren maken zich schuldig aan antisemitisme. Een jaar of vijf geleden ging het zelfs om meer dan 40 procent van alle daders.

DIALOOG

Gelukkig is dat percentage nu aan het dalen. In 2006 is het gezakt onder de 40 procent. Het CIDI ziet dat als een positief resultaat van de pogingen om met deze groepen in gesprek te gaan. “Dialoogprojecten”, worden die gesprekken genoemd. Het CIDI en ook andere organisaties organiseren ze om op die manier begrip en voor elkaar te kweken. Het is te hopen dat deze projecten op de duur overbodig worden en de verschillende bevolkingsgroepen respectvol met elkaar zullen omgaan. 
 

 

Binnenkort komt hier een weetje.